vig@siol.net

01 831 48 60

Regulacijski sistemi

Regulacijski sistemi

Regulacijski sistemi za medije

Regulacijski sistem je povezana skupina posameznih komponent, ki zagotavljajo nadzorovano spreminjanje parametrov v delovnem sistemu. Regulacijski sistem lahko vključuje senzorje, ventile, zapornice, zasune in druge elemente.

WEY® zaporni in regulacijski elementi so uporabni v sistemih, ki se uporabljajo v različnih industrijah. WEY® izdelki se odlično obnesejo v zahtevnih okoljih: odpadne vode, papirniška industrija, kemična in petrokemična industrija, predelava odpadkov, industrija pijač, pesek in gramoz, bioplin…

WEY® regulacijske zapornice imajo široko paleto različnih modelov, ki jih lahko uporabimo za različne aplikacije: v jaških, kanalih, bazenih… WEY® regulacijske zapornice so prijazne do okolja zaradi optimalnih rešitev pri konstruiranju, naravnanost k čim manjši porabi energije v času obratovanja in do okolja prijaznih materialov, ki jih je po življenjski dobi proizvoda mogoče razgraditi z enostavnimi postopki. Upravljamo jih lahko ročno, s hidravličnim cilindrom, pnevmatskim cilindrom ali elektromotorjem. Njihovo delovanje je izredno ekonomično in učinkovito. Regulacijska zapornica je prava rešitev za vse obrate, ki imajo bazene s čisto, tehnološko ali odpadno vodo. Regulacijske vodne zapornice so izdelane iz kakovostnih materialov in imajo dolgo življenjsko dobo.

WEY® ploščati regulacijski zasun se lahko uporabi v sistemih, ki zahtevajo popoln nadzor pretoka. Regulacijski zasun je mogoče uporabiti za tekočine, gošče in pline. Regulacija pretoka zraka je tudi eden izmed možnih načinov uporabe regulacijskih zasunov. Kot pogon se lahko uporabi elektromotorni pogon za regulacijo ali pnevmatski cilinder z ustreznim digitalnim mikroprocesorjem. Regulacija pretoka z uporabo tovrstnih zasunov je popolna, od 0 do 100 odstotkov.

Slika22-o Slika23-o Slika24-o Slika25-o Slika51-VNE-R-o